Dr. med. Nemes Csaba: Curriculum vitae

1939-ben születettem Egerben tanító családban. 1957-ben a pesti Kölcsey-gimnáziumban érettségiztem. Orvosi tanulmányaimat 1957 és 1963 között a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végeztem és itt államvizsgáztam summa cum laude eredménnyel 1963-ban. Közel 40 éves klinikai és kórházi gyakorlat után 2002-ben mentem nyugdíjba; jelenleg családommal a Bodeni-tó partján élek Überlingenben. Egyetemi éveim alatt több pályadíjas pályamunkát írtam: 1958/59-ben a központi idegrendszer mikroszkópos anatómiájáról, 1961-ben feleségemmel, Répay Gabriellával a hyperspleniáról, majd az Országos Tudományos Idegsebészeti Intézet elektroenkephalográfiás laboratóriumában Dr. Tomka Imre mellett a Freund-adjuvánssal kiváltott kísérletes enkephalitiszről (1960/1961). Tanulmányaim utolsó két évében belső szerkesztőként részt vettem az 1967-ben megjelent négykötetes Orvosi Lexikon előkészítésében.

Munkahelyeim: Három évfolyamtársammal az államvizsga után az anesztéziát választottam élethivatásul. 1963-66: Péterfy Sándor kórházban aneszteziológus segédorvosként, 1967-1972: az Országos Traumatológiai Intézet tudományos munkatársaként, 1967-től szakorvosaként, 1972-1974 a neuburgi Erzsébet-rendi irgalmas kórház szakorvosaként, 1974-1976: a freiburgi egyetem aneszteziológiai intézetének, 1976-1980 között az überlingeni kórház aneszteziológiai osztályának, illetve 1980-1984 között az ingolstadti klinikum aneszteziológiai intézetének adjunktusaként, és végül 1984-tól 2002-ig mint a felsőbajorországi Pfaffenhofen megyei kórház aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályának főorvosa folytattam orvosi pályámat.

Tudományos munkásságom: A gyógyító-oktató munka mellett 1964 óta rendszeresen publikáltam orvostörténeti és szakmai cikkeket magyar, német és angol folyóiratokban. Mintegy 110 közleményem és előadásom mellett társszerzőként vagy egyedül eddig 11 nagyobb monográfiát ill. szakkönyvet írtam. Ezek közül a "Datenbuch Anaesthesiologie und Intensivmedizin" két kötete 1979 és 1992 között mintegy 20000 példányban 3-3 kiadásban máig a német nyelvterületen a szakorvosképzés egyik legismertebb kézikönyve. Több, nagyobb terjedelmű aneszteziológiai vagy orvostörténeti munkám még kiadásra vár. Ezek egy része megtalálható a honlapomon (www.medicine-history.de). 1967 óta folyamatosan foglalkoztam a medikusok oktatásával és a leendő szakorvosok képzésével is. 2003 és 2005-ben a Debreceni Egyetemen tartottam orvostörténeti előadásokat az elsőéves orvostanhallgatóknak. A 2008 decemberében megjelent 350 oldalas "Orvostörténelem" c. egyetemi segédkönyvem (350 o.) bővített, az egyetemes és a hazai orvostudomány teljes anyagát 2005-ig bemutató, mintegy 1450 oldalas kézikönyvem, "A medicina kultúrtörténete" digitális változata egy 120 oldalas kísérő kötettel 2009-tól elsősorban a fiatal hazai orvostörténészek és egyetemi előadók számára készült. Utolsó, kétrészes munkám, az anesztézia kultúrtörténetéről 1900 német nyelven jelent meg 2011-ben: Ende einer langen Nacht. Kulturgeschichte der Anästhesie, 424 o. .

Huszonöt év alatt gyűjtött anyagomból 1000 darab régi orvosi műszer és eszköz jelenleg az ingolstadti Deutsches Medizinhistorisches Museumban áll a kutatók rendelkezésére; gyűjteményem további tárgyai pedig a bonni egyetem aneszteziológiai múzeumában, a pesti Állatorvosi Egyetemen, mintegy 300 emléktárgy és műszer pedig a Debreceni Egyetem Orvostörténeti Gyűjteményében találhatók.